Siodło ujeżdżeniowe

Siodło ujeżdżeniowe przeznaczone jest dla jeźdźców i koni ćwiczących elementy ujeżdżeniowe. Ta dyscyplina sportowa obecna jest np. na Olimpiadzie. Jest to sport bardzo widowiskowy polegający na wykonywaniu przez konia tzw. figur na czworoboku. Ujeżdżanie jest podstawą do późniejszej pracy z koniem. Szczególnie ważne jest, aby sygnały i polecenia wydawane przez jeźdźca były subtelne, niewidoczne gołym okiem. Niebagatelne znaczenie podczas uprawiania tego rodzaju treningu ma siodło ujeżdżeniowe. Elastyczność i stabilność konstrukcji oraz głębokie siedzisko wpływają na łatwość przekazywania sygnałów podczas jazdy. Miękkie i wysokie poduszki ułatwiają utrzymać stabilną sylwetkę i pełny, komfortowy dosiad. Tylko jeździec stabilnie siedzący na koniu może sprawować nad nim pełną kontrolę.

banner